Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2011

ciemna-blondynka
06:32
ciemna-blondynka
06:28
Czasem, gdy myślę o wszystkich piwach, które wypiłem, jest mi wstyd. Wtedy patrzę w kufel i myślę o pracownikach browaru, ich nadziejach i marzeniach. Jeśli nie wypiłbym tamtych piw, mogliby wylecieć z pracy, a ich marzenia ległyby w gruzach. Wtedy mówię sobie: lepiej żebym wypił to piwo i pomógł im ziścić pragnienia niż samolubnie przejmował się swoją wątrobą
— Jack Handey
Reposted frommeem meem viana-zakrecie na-zakrecie
ciemna-blondynka
06:27
6419 de81 500
Reposted fromsandycopper sandycopper viaalquana alquana

June 12 2011

ciemna-blondynka
17:05
Reposted fromgranini granini viaelpanda elpanda
ciemna-blondynka
11:03
6111 dd50
Reposted fromsavor savor viaholiday holiday
ciemna-blondynka
11:02
2588 652a
Reposted fromluny luny viaelpanda elpanda
ciemna-blondynka
10:56
ciemna-blondynka
10:27
"Pijąc alkohol, trzeba znać swoją miarę" – powiedział mi kiedyś Franciszek Starowieyski. Zapytałem go dlaczego. "Bo można wypić za mało". I żyjąc, trzeba znać swoją miarę, bo można żyć za mało.
— Kuba Wojewódzki, Exclusiv
Reposted fromecce ecce viaalquana alquana

May 31 2011

16:37
8247 2ae7 500

teachingliteracy:

read.  open doors.

by 5canner

Reposted fromchickinsoup chickinsoup
ciemna-blondynka
16:28
ciemna-blondynka
16:23

Osiecka, Agnieszka Osiecka... Nosowska to tylko zaśpiewała, i to w dodatku nie jako pierwsza... Ludzie, odrobinę obeznania w świecie!!!
ciemna-blondynka
16:20
Reposted fromcube cube viacats cats
ciemna-blondynka
16:18
Reposted fromanks anks

May 20 2011

ciemna-blondynka
09:35
Reposted fromanks anks

May 18 2011

ciemna-blondynka
08:57
1135 f3c0
Reposted fromcolicab colicab viacats cats
ciemna-blondynka
08:50
9857 33d7
Reposted fromPjbbbv Pjbbbv viaSpiritusMovens SpiritusMovens
ciemna-blondynka
06:54
8464 6a5c
Reposted fromnahallac nahallac viaamania amania
ciemna-blondynka
06:54
0450 c682
Reposted fromcolours colours viaamania amania
ciemna-blondynka
06:28
Reposted fromanks anks viatrikk trikk
ciemna-blondynka
06:14
4524 b7b8 500
Reposted fromcleanout cleanout viatrikk trikk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl